Disclaimer

Maklumat di laman web ini tidak bertujuan atau mesti dijadikan sebagai pengganti nasihat perubatan, diagnosis atau rawatan secara profesional. Semua kandungan, termasuk artikel, teks, grafik, imej dan maklumat, yang terdapat dalam atau boleh diperolehi melalui laman web ini adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Sonographr.com dan empunya laman web ini tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan maklumat yang terkandung di dalam atau tersedia melalui laman web ini, dan maklumat tersebut boleh berubah tanpa notis.

Anda digalakkan untuk mengesahkan apa-apa maklumat yang diperoleh dari atau melalui laman web ini dengan sumber lain, dan semak semua maklumat mengenai sebarang keadaan perubatan atau rawatan dengan doktor anda. Jangan mengabaikan sebarang nasihat perubatan profesional yang anda perolehi ataupun melengah-lengahkan rawatan tersebut hanya kerana anda membaca apa-apa maklumat dalam laman ini yang mungkin berbeza dengan nasihat doktor anda.

Sonographr.com tidak mencadangkan, mengesahkan atau membuat apa-apa saranan mengenai keberkesanan, kewajaran atau kesesuaian sebarang ujian, produk, prosedur, rawatan, perkhidmatan, pendapat, penyedia penjagaan kesihatan atau maklumat lain yang mungkin terdapat pada atau diperolehi melalui laman web ini. Sonographr.com tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai apa-apa liabiliti sekalipun untuk apa jua nasihat, pelan rawatan, diagnosis atau sebarang maklumat lain sama ada perkhidmatan ataupun produk yang anda perolehi dari laman web ini.

Pin It on Pinterest